Promotion Girl : Kiều Trang

37392_134036933282062_447294_n Kiều Trang Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 170 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Promotion Girl : Ngọc Diễm

390064_158389894268263_1709845506_n Vòng 1: Vòng 2: Vòng 3: Cao: 168 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Người Mẫu Nam Hạng A : Thanh Thức

2 Vòng 1: 98 Vòng 2: 75 Vòng 3: 96 Cao: 182 (cm) Màu mắt: Đen Màu tóc: Size giầy:

Người Mẫu Nam Hạng A : Trọng Luân

img_0600_resize Vòng 1: 100 Vòng 2: 83 Vòng 3: 98 Cao: 184 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Người Mẫu Nam Hạng A : An Hữu

giay14 Vòng 1: 99 Vòng 2: 80 Vòng 3: 98 Cao: 185 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Người Mẫu Nam Hạng A : Hoàng Vinh

hoangvinh Vòng 1: 98 Vòng 2: 80 Vòng 3: 96 Cao: 184 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Người Mẫu Nam Hạng B : Chánh Nghĩa

101209111436-367-899 Vòng 1: 98 Vòng 2: 80 Vòng 3: 97 Cao: 183 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Người Mẫu Nam HạngB : Hoàng Phi

173hongphi-4 Vòng 1: 100 Vòng 2: 78 Vòng 3: 98 Cao: 186 (cm) Màu mắt: Ðen Màu tóc: Size giầy:

Công Ty Người Mẫu – Dịch Vụ Người Mẫu – Công Ty Dịch Vụ Người Mẫu